martes, 23 de enero de 2018

SEGON TRIMESTRE 2017/2018

                                       SEGON TRIMESTRE 2017/2018


SEGON TRIMESTRE

CONTINUTS:

MECANISMES
PROGRAMACIÓ AMB SCRATCH 

ACTIVITATS:

MUNTAR LA TRANSMISSIÓ AL COTXE
FER PROGRAMES (VIDEOJOC) AMB SCRATCH                                                     MECANISMES
                                  Resultado de imagen de mecanismos eso tecnologia                                             ACTIVITAT COTXE
                                           

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA
Proposta d’activitat curs 2n curs d’ESO
Proposta d’activitat:
Muntatge del sistema mecànic d’un cotxe
Objectiu :
L’activitat té com ha objectiu introduir a l’alumne en el coneixement de les característiques particulars així com del muntatge dels mecanismes i operadors necessaris per a un cotxe.
Condicions inicials:
A partir de la la construcció dels xasis/estructura del cotxe l’alumne haurà de muntar els eixos, les rodes, les politges i els motors i les gomes.
El cotxe tindrà 3 eixos: 2 davant i 1 darrere. Cada roda de davant tindrà el seu eix. De forma que cada roda de davant serà espentada per un motor diferent.. Aquest mecanisme permetrà el gir del cotxe, sense necessitat de volant.
Les dimensions dels eixos s’adequaran a l’espai que tenen en l’estructura construïda.
Als eixos caldrà muntar les politges, les rodes i les gomes, subjectant-los amb rosques i volanderes. De forma que al girar l’eix del motor, la força arribe a través del sistema mecànic a les rodes de davant. Els motors es muntaran a la platina central.
El treball es portarà a terme a l’aula taller en grups de treball de 2 persones, encara que el treball siga individual, tindrà una durada màxima de 4 hores.
Materials i ferramentes:
El conjunt de ferramentes que l’alumne necessite per tal de realitzar les operacions sobre els materials abans esmentats.
Documentació:
La documentació a presentar serà:
L’avantprojecte i la memòria del projecte.Proposta d’activitat curs 2n curs d’ESO


                                            ACTIVITAT SCRATCH

 
Scratch és un llenguatge de programació per a xiquets i adults fàcil i molt visual. A l'enllaç es pot treballar on-line o be es pot descarregar.                                                   Resultado de imagen de scratch


                                       Tutorial per començar amb Scratch                                                        Resultado de imagen de scratch llenguatge de programacio                                                                pdf mecanismes